اصل ششم – بهبود مستمر

بهبود مستمر عملكرد كلي سازمان بايستي يك هدف كلان هميشگي براي سازمان باشد .

فوائد اين اصل عبارتند از :

  • فوائد عملكردي به دنبال قابليت هاي بهبود يافته سازماني
  • هم راستا كردن فعاليت هاي بهبود در تمام سطوح در جهت هدف استراتژيك سازمان
  • انعطاف پذيري در واكنش سريع به فرصت ها
  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳