اصل هشتم – بهره مندي متقابل (دو طرفه) در ارتباطات با عرضه كننده

سازمان و عرضه كنندگان آن به يكديگر وابسته بوده و بهره مندي متقابل و دو جانبه در ارتباطات فيمابين ، توانايي هر دو را براي ايجاد ارزش افزوده ، ارتقاء مي بخشد .

فوائد اين اصل عبارتند از :

  • ارتقاء توانايي هاي سازمان و عرضه كنندگان براي ايجاد ارزش
  • انعطاف پذيري و سرعت در پاسخ ها و واكنش هاي مشترك به تغييرات بازار يا نيازها و انتظارات مشتريان
  • بهينه كردن هزينه ها و منابع
  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳