5 – 1 تعهد مديريت

مديريت بايد تعهد خود را به توسعه و اجراي سيستم و بهبود مستمر آن از طرق زير اثبات نمايد :

  • ابلاغ اهميت برآورده كردن نيازمنديهاي مشتريان و الزامات قانوني (قوانین) در كل سازمان
  • تدوين خط مشي كيفيت
  • حصول اطمينان از تعيين اهداف كلان كيفيت
  • انجام بازنگري هاي مديريت
  • حصول اطمينان از در دسترس بودن منابع
  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸۳