10 واژه - بخش اول

 واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده و کاربردی در سیستم های مدیریت کیفیت

 

Approval تایید
Audit Closing Meeting جلسه اختتامیه ممیزی
Audit Opening Meeting جلسه افتتاحیه ممیزی
Audit Report گزارش ممیزی
Basic Engineering Package مدارک مهندسی اصولی
Bid Analysis Report گزارش ارزیابی پيشنهاد سازندگان
Bid Technical Check List چک لیست فنی پيشنهاد
Check بررسی
Commercial Bid Analysis Table جدول ارزیابی تجاری پيشنهاد سازندگان
Company Document مدارک شرکتی

 

  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳۸۳