10 واژه - بخش سوم

 واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده و کاربردی در سیستم های مدیریت کیفیت

 

Internal Quality Audit

ممیزی داخلی کیفیت

Letter of Conformity

نامه تضمین مطابقت

Manual

کتابچه

Master File

فایل اصلی

Master Vendor List

لیست سازندگان معتبر

Material Coding

کد گذاری مواد

Material Control Report

گزارش کنترل مواد

Material Identification

شناسایی مواد

Material Marking

علامت گذاری مواد

Material Numbering

شماره گذاری مواد

  

  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ تیر ،۱۳۸۳