10 واژه - بخش چهارم

 واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده و کاربردی در سیستم های مدیریت کیفیت

 

Material Standard Specification

استاندارد مشخصه خرید و ساخت تجهیزات

Name Plate برچسب مشخات محصول
Non Conformity عدم تطابق
Office Copy کپی بخش
Original اصل
Personnel Control Report گزارش کنترل پرسنل
Preparation تهیه
Procedure رویه
Performa Packing list لیست بسته بندی های مقدماتی
Project Coordination Procedure رويه هماهنگی پروژه

 

 

  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸۳