5 – 4 – 1 اهداف كلان كيفيت

  • در اين بند ، نيازمندی سازمان برای داشتن اهداف كلان كيفيت در سطوح و قسمت های مرتبط ، بهبود يافته است .
  • در اين بند همچنين اشاره شده است كه اهداف كلان كيفيت بايد قابل اندازه گيری بوده و با خط مشی كيفيت سازگار باشند .

ويژگي های اهدف كلان

  • حتي المقدور به صورت كمی بيان شود ( measurable )
  • در تمام بخش ها و سطوح مرتبط سازمان تعريف شود ( relevant )
  • هدف كلان حتي الامكان بايستی به صورت خاص بيان شود ( specific )
  • با خط مشی سازگار باشد ( consistent )
  • دارای شاخص مناسبی باشد ( suitable indicator  )
  • منطقي و قابل دستيابی و بر اساس توانايی هاي سازمان باشد ( achievable )
  • در صورتيكه برای يك هدف كلان ، اهداف خرد تعريف شده باشد ، بايستی با هدف كلان سازگار باشند. 
  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸۳