6 – 4 محيط كاري

سازمان بايد عوامل فيزيكي و انساني را در محيط كار كه براي دستيابي به مطابقت با نيازمنديهاي محصول مورد نياز مي باشند ، تعيين و مديريت نمايد .

اين عوامل عبارتند از :

  • شرايط بهداشتي ( مسايل بهداشتي ، نظافت ، سر و صدا ، ارتعاش ، آلودگي )
  • شرايط ايمني ( راهنمايي ها و قوانين ايمني از جمله بكارگيري تجهيزات حفاظتي )
  • روش هاي كاري و ايجاد نمودن فرصت هايي براي خلاقيت و مشاركت بيشتر كاركنان
  • اخلاق كاري در ارتباط با يكديگر و جامعه
  • شرايط محيط كار ( گرما ، رطوبت ، روشنايي ، جريان هوا )
  • مسايل ارگونوميك و تسهيلات
  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸۳