زنگ تفريح

www.pardisweb.com

*اعداد غير ضروري از قبيل : وزن ، قد و سن را فراموش كن، بگذار پزشكي كه به او براي تامين سلامتي خود وجوهي را مي پردازي نگران آنها باشد

*فقط دوستان خندان و خوش مشرب را درياب، دوست بدخلق، شما را به قعر فرو خواهد برد

*همواره بياموز... ،در مورد رايانه، كارهاي دستي ، باغباني و... بيشتر بياموز و هيچ گاه فكرت را بيكار نگذار زيرا يك مغز بدون فكر محل رشد شياطين خواهد بود

*حتي از چيزهاي خيلي ساده و ابتدايي لذت ببريد

*هميشه بخنديد، بلند و بصورت طولاني بطوريكه فقط كمبود نفس باعث قطع شدن آن گردد

*اشكها اغلب اتفاق مي افتند و واقعي هستند ولي ، تحمل كن،غمگين باش وآنها را پشت سر بگذار و به شادي ها سفر كن و هميشه بياد داشته باشيد تنها كسي كه تا پايان راه با ماست خودمان هستيم ، پس تا زنده هستي زندگي كن

*خود را در محاصره چيزهائي كه به آنها عشق مي ورزي قرار ده مانند خانواده ، حيوانات دست آموز ، هدايا ، موسيقي ، گياهان زينتي ، سرگرمي ها و خلاصه هر چه كه بدان دسترسي داري ، خانه تو پناهگاه و مامن توست

*قدر سلامتي خود را بدان ، اگر در وضع مطلوب هستي آنرا حفظ كن ، اگر رنجوري آنرا بهبود بخش و اگر بدتر از آني كه فكر مي كني از ديگران كمك بگير

*هرگز بسوي گناه نرو

*در هر موقعيتي به كساني كه دوستشان داريد اظهار علاقه كنيد

  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٢