نقل قول

www.pardisweb.com

تغيير اصلي انكارناشدني است. همه چيز در اطراف ما، خواسته يا ناخواسته، تغييرمي‌كند. ما بايد بتوانيم بر اين تغييرات مديريت‌كنيم و گرنه موج تغييرات مسير ما را تغييرخواهدداد.

  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ٧:۱٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٢