اصول کنترل مدارک در ISO 9001:2000

اطلاعات صحيح(Right Information)

در زمان صحيح(Right Time)

در مکان صحيح(Right Place)

با ويرايش صحيح(Right Revision)

  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢