علل افزايش زمان پروژه

عوام متعددي باعث افزايش مدت زمان انجام پروژه ها ميگردد که سر فصل چند عامل را که موجبات طولاني تر شدن مدت زمان انجام پروژه را فراهم ميسازد آورده شده است.

-         عدم تأمين بودجه لازم در زمان مطلوب

-         ضعف مديريت و عوامل اجرائي پروژه

-         عدم بهره گيري از ابزارهاي مناسب برنامه ريزي و کنترل پروژه ها

-         وجود قوانين خشک و بدون انعطاف و کنترلهاي نامناسب مالي

-         عدم بکارگيري تکنولوژي مناسب اجرائي در انجام فعاليتهاي پروژه

-         تغييرات حساب نشده در مديريت پروژه و بعضاً عوامل اجرائي پروژه

  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ آبان ،۱۳۸٢