مستند سازي

 عوامل تاثير گذار بر گستردگي مستند سازي در يك سازمان :

1 – ابعاد سازمان و نوع فعاليت ها .

2 – پيچيدگي فرآيندها و ارتباط متقابل بين آنها .

3 – صلاحيت كاركنان

  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٢