نکته

شما از افرادي كه درباره خودشان و ديگران احساس خوب دارند ، بهترين نتايج را مي گيريد . وقتي كه اين حقيقت اساسي را درباره رفتار انساني بشناسيد ، بپذيريد و بكار گيريد شما مي توانيد ايجاد روابطه بامفهوم تر را  خيلي زود آغاز كنيد .

  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٢