چند نکته

هرگز کارکنانتان را با يکديگر مقايسه نکنيد و يا يکی را الگو قرار ندهيد که ديگران از او تقليد کنند.

 

در خلوت انتقاد کنيد. در خلوت انتقاد کنيد. در خلوت ....

 

عمل را محکوم کنيد نه عمل کننده را. گناه را از گناهکار جدا سازيد ...

 

عمل را بيشتر تشويق کنيد تا عمل کننده را...

 

  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٢