هشت اصل مديريت کيفيت

اصل اول – مشتري مداري

اصل دوم – رهبري

اصل سوم – مشاركت كاركنان

اصل چهارم – نگرش فرآيندي

اصل پنجم – نگرش سيستمي به مديريت

اصل ششم – بهبود مستمر

اصل هفتم – تصميم گيري مبتني بر واقعيات

اصل هشتم – بهره مندي متقابل در ارتباطات با عرضه كننده

  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٢