اصل سوم – مشاركت كاركنان

كاركنان در تمام سطوح ، پايه و مبناي يك سازمان را تشكيل مي دهند و مشاركت كامل آنها ، امكان بهره مندي سازمان از قابليت هاي كاركنان را فراهم مي آورد .

فوائد اين اصل براي  سازمان عبارتند از :

  • كاركنان با انگيزه ، متعهد و دخيل در سازمان
  • نوآوري و خلاقيت در پيشبرد اهداف كلان سازمان
  • پاسخگويي و پذيرش مسئوليت كاركنان در مقابل عملكرد خود
  • اشتياق كاركنان به مشاركت و سهيم بودن در بهبود مستمر
  
نویسنده : Hamid Moshksar ; ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸۳