تعريف کيفيت

ایزو 9001:2000تعاريف کيفيت از ديدگاه های متفاوت:

دكتر ابوالفتح لامعي در كتاب مباني مديريت كيفيت: كار درست را انجام دادن ، به نيازها و انتظارات مشتريها پاسخ دادن .

فايگنبام (مبتكر واژه كنترل جامع كيفيت ): كيفيت يعني توانايي يك محصول در برآوردن هدف مورد نظر كه با حداقل هزينه ممكن توليد شده باشد.

كرازبي: مطابقت يك محصول يا خدمت با الزامات ( ويژگيها و استانداردهاي ) از پيش تعيين شده.

جوران: كيفيت يك كالا يا خدمت را مناسب بودن آن كالا يا خدمت براي هدف يا استفاده اختصاصي كه منظور شده، تعريف مي كند .

دمينگ:  تامين رضايت مشتري و كاستن تغيرات را در تعريف كيفيت گنجانده است .

/ 0 نظر / 280 بازدید