5 – 3 خط مشي كيفيت

توجه ويژه اي بايستي به موارد زير معطوف شود : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  • زير بند (b ) كه شامل “ تعهد به مطابقت با نيازمنديها و بهبود مستمر “ مي باشد .
  • زير بند ( c ) كه مستلزم “ چارچوبي براي تعيين و بازنگري اهداف كلان كيفيت “ است
  • تعهد مديريت ارشد .

در اغلب مواقع، مديریت تعهد خود را در قبال نيروی انسانی و آموزش افراد نيز در خط و مشی سازمان عنوان می کند.

/ 0 نظر / 8 بازدید