روش هاي اجرا ئي

روش هاي اجرايي را مي توان به دو گروه عمده تقسيم نمود : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1 – روش هاي اجرايي سيستم ( System Procedures ) :

اين روشها ي اجرايي به تشريح فعاليتهاي روزانه مديريتي در يك قسمت ، بخش يا واحد مي پردازد .

 

2 – روش هاي اجرايي عملياتي ( Operational Procedures ) :

اين روش هاي اجرايي كه به دستور ا لعمل هاي كاري نيز معروف است به تشريح فعاليت هاي جداگانه مربوط به كاركنان در هر قسمت ، بخش يا واحد مي پردازد .

/ 0 نظر / 18 بازدید