زنگ تفريح

دوست,آيينه ای ست که نبايدزنگار بگيرد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بعضی از خوشبختها تنها خوش رختند باور کن!

برای آدم های بلندپرواز،فرودگاه،فرازگاه است.

حتی عروسکها هم حديث کهنه و نو را می دانند.

گوشهايت را تنها به سکوت حقيقت بسپار نه به فرياد دروغ.

رويای روباه پذيرفن شهادت دمش می باشد.

هيچ کس به اندازه گرگ به داستان يوسف معترض نيست.

انتظار شکل عاطفی صبر است.

خار بيش،از رنگ و بو،گل را بها داده است.

آنکه می رود،جايش را خود واگذارده است.

تنها پرنده شب فهم جغد است.

و در آخر      پایان گل را گلدان میداند...و پايان ما را او

/ 0 نظر / 15 بازدید