نکته

توانايي صحبت كردن راهي ميانبر براي متمايز بودن است . اين توانايي فرد را در كانون توجه و يك سرو گردن بالاتر از ديگران قرار مي دهد ، و فردي كه مي تواند به گونه اي پذيرفتني سخن بگويد ، معمولاً بيشتر  از آنچه توانايي دارد ، به او امتياز داده مي شود .

لاول توماس

/ 0 نظر / 9 بازدید