مجله ايزو

bulletin0307.jpg

title.jpg

isofocus.jpg

مجله ISO Focus(مجله سازمان جهانی استاندارد) مدتی است که جايگزین مجله ISO Bulletinشده است. این مجله برای همه تجارت ها و صنعتها قابل استفاده است و چشم انداز وسیعی را از سازمان استاندارد جهانی و فعالیتهای آن ارائه می کند

/ 0 نظر / 8 بازدید