چگونه در شرايط سخت نگرش مثبت داشته باشيم؟

۱- از افراد «مسموم» دوري كنيد. شما به خوبي افراد مسموم را مي شناسيد. آنان هميشه شكايت مي كنند و غر مي زنند. هميشه با نظرات شما مخالفند، منفي گرا هستند. از آنان دوري كنيد. ولي اگر نمي توانيد آنها را كنار بگذاريد، بكوشيد كمتر با چنين افرادي در ارتباط باشيد.

 

۲- برنامه هاي تلويزيون را زياد تماشا نكنيد. وقتي افسرده و ناراحت هستيد، چند دقيقه تماشاي برنامه تلويزيون به ساعت ها منجر مي شود.

 

۳- به جاي تماشاي طولاني برنامه هاي تلويزيون، وقت تان را با بچه ها، خانواده و دوستان بگذرانيد.

 

۴- روزي يك بار به خود انگيزه دهيد:

كتاب هاي انگيزه  دهنده و قرآن را بخوانيد.

 

۵- روزي يك ساعت را براي يادگرفتن هنر يا مهارت جديد اختصاص دهيد. در اين صورت پيشرفت مي كنيد، زيرا با ساعت ها فعاليت خودتان را خسته نمي كنيد. با يك ساعت تلاش روزانه، سريع تر از آنچه كه فكر مي كنيد به نتيجه مي رسيد.

 

۶- ورزش كنيد. همه مي دانيم ورزش فوايد بسياري دارد. كاهش فشار رواني مهم ترين تأثير ورزش براي من مي باشد. هر چقدر افسرده و ناراحت باشيد، با ورزش كردن حالتان بهتر مي شود.

 

۷- نماز بخوانيد. از خدا راهنمايي و كمك بخواهيد. مطمئن باشيد به نتيجه مي رسيد.

 

۸- تجربه جديد بياموزيد. برترس تان (ترس از شكست، عدم پذيرش و ناكامي) غلبه كنيد.

 

۹- به خود جايزه دهيد. اهداف كوچك را در نظر بگيريد و براي دست يابي به آن به خود جايزه دهيد. در طي مسير استراحت كنيد تا دچار نگراني يا فشار رواني نشويد

 

/ 0 نظر / 23 بازدید