اصل ششم – بهبود مستمر

بهبود مستمر عملكرد كلي سازمان بايستي يك هدف كلان هميشگي براي سازمان باشد . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فوائد اين اصل عبارتند از :

  • فوائد عملكردي به دنبال قابليت هاي بهبود يافته سازماني
  • هم راستا كردن فعاليت هاي بهبود در تمام سطوح در جهت هدف استراتژيك سازمان
  • انعطاف پذيري در واكنش سريع به فرصت ها
/ 0 نظر / 10 بازدید