استاندارد ایزو برای طراحی یک محل کار مناسب

این استاندارد بین المللی جدید اهدافی را برای بهبود سلامتی، ایمنی محیط کار و بهینه کردن هزینه ها در تجارت در نظر دارد.

سیستم های کاری شامل ترکیبی از افراد و تجهیزات با فضای کاری معین و محیط زیست مشخص می باشدکه این اجزاء در یک سیستم کاری همواره بر یکدیگر اثر متقابل می گذارند.

یک سیستم کاری، بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم در سلامت روحی یا مشکلات فیزیکی کار کنان اثر می گذارد. این مشکلات می تواند باعث غیبت کارکنان از محل کار خود یا انجام نشدن کارها در مدت زمان تعیین شده شود.

work.jpgغیبت های کارکنان و تعویض کارگران یک تولیدی مطمئنا اثرات منفی بر میزان بهره وری و سوددهی دارد.بنابراین سیستم های کاری می بایست با کارکنان هماهنگ باشد.

استاندارد ISO 6385:2004 با نام "اصول ارگونومیک در طراحی سیستم های کاری" ارائه شده است.این استاندارد در نظر دارد تا راهی را برای بهبود ارتباط میان کاربران (کارگران و کارمندان) و اجزاء محیط کارشان از قبیل وظایف، تجهیزات، محیط کار و محیط زیست از همان ابتدای فرایند طراحی سیستم محیط کار بوجود آورد.

به عنوان مثال، مشکلات خانوادگی ممکن است باعث حواس پرتی کارگران در محیط کار شود یا زمینه را برای بروز خطا مهیا کند، به همین دلیل طراحی صحیح محیط کار می تواند پتانسیل بروز خطای انسانی را به حداقل برساند یا الزامات این طراحی می تواند برای مواردی که تمرکز کارگران امری حیاتی محسوب می شود، حمایت های اجتماعی از قبیل بیمه های تامین اجتماعی را تدارک ببیند.

استاندارد جدید چارچوبی را بر اساس راحتی رفتارهای کاری و سلامتی کاربران، از کارمندان یک اداره تا کارگران یک خط تولیدی بوجود می آورد. این استاندارد می تواند بعنوان یک راهنما برای تولیدات خانگی و فعالیتهای اوقات فراغت نیز کاربرد داشته باشد.

ISO 6385:2004 که جایگزین ISO6385:1981 شده است به همه بخشها و نه تنها به صنایع سنگین بلکه به فعالیتهای خدماتی نیز مربوط می شود.

این استاندارد می تواند توسط مدیران، کارگران و نمایندگان کارگری و توسط ارگونومیست ها، مدیران پروژه ها و طراحان سیستم های کاری مورد استفاده قرار بگیرد.

 

Ergonomics: راحتی و سادگی استفاده از ماشین

Ergonomic: فاکتورهای انسانی

/ 0 نظر / 152 بازدید