7. 2. 1 -تعيين نيازمنديهاي مرتبط با محصول

نکته: بعضی از دوستان خواسته بودند که برای بندهای ايزو ۹۰۰۰ که در اين وبلاگ آورده شده است، مثال ها و توضيحات بيشتری عنوان کنم به همين علت از اين به بعد اين الزامات رو در دو قسمت در وبلاگ می نويسم.اميدوارم به درک بهتر مطالب کمک کند و مفيد باشد.

 

در واقع براي اينكه بتوان يك محصول يا خدمت را تهيه كرد كه توقعات مشتري را برآورده سازد ، لازم است كه بدانيم چه نيازمند يهايي براي محصول لازم است . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سازمان براي هر محصول يا خدمت بايد موارد زير را بررسي كند :

- نيازمند يهايي كه بوسيله مشتري مشخص شده است . بعنوان مثال :يك سازنده خودرو بايد نوع ، مدل ، رنگ ، زمان تحويل خواسته شده را بداند و شامل نيازمنديهاي بعد از تحويل محصول تمام شده نيز مي گردد . بعنوان مثال : خدمات پس از فروش و ضمانتهاي پس از فروش .

- نيازمنديهايي كه بوسيله مشتري تعيين و مشخص نشده اند . بعنوان مثال :سازنده خودرو بايد از رنگها و پوششهاي مخصوص و تكنيكهاي رنگ براي خودرو استفاده كند تا از رنگ زدگي بدنه خودرو جلوگيري شود .

- نيازمند يهاي قانوني و دولتی . بعنوان مثال : يك سازنده خودرو بايد نيازمند يهاي بي شماري را كه توسط سازمانهاي ذيربط ابلاغ مي گردد برآورده سازد مانند نيازمند يهاي ايمني خودرو يا حفاظت محيط زيست .

ــ ما بقي نيازمنديهايي که توسط خود سازمان تعيين مي شوند . بعنوان مثال :يك سازنده خودرو كه هدف خود را اهميت دادن به نيازمند يهاي مشتريان مي داند ممكن است نيازمند يهاي ويژه اي را براي طراحي ، اندازه ، مدل ، قدرت و سرعت خودرو تعيين و تعريف كند .

 

ترجمه:حميد مشکسار

 

/ 0 نظر / 26 بازدید