امتيازات سيستم مديريت کيفيت طبق ISO 9000

-           هدايت سازمان به توليد محصول با کيفيت مطلوب<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

-           ايجاد اطمينان خاطر براي مشتريان

-           اجبار در ايجاد سيستم کيفي مبتني بر مدرک

-           امکان ورود به بازارهاي جهاني

-           جلب رضايت مشتري

-           کاهش دورريز و يا دوباره کاري

-           کاهش خطاها و صرفه جويي در زمان

 همچنين

            ايزو 9000 نياز به مميزي مستمر داخلي دارد از اينرو در سازمان زمينه براي بهبود دائم و مستمر کيفيت ايجاد ميشود.

/ 0 نظر / 8 بازدید