ويژگي هاي كلي ويرايش 2000 استاندارد ايزو

  • الگوي مبتني بر “ نگرش فرايندي “ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
  • جايگزين شدن 20 عنصر ويرايش 1994 با 4 بخش در ويرايش 2000
  • حذف استانداردهاي ايزو 9002 و ايزو 9003 و جايگزين شدن آنها با بند 1 – 2 “ دامنه كاربرد “ استاندارد ايزو 2000 : 9001
  • سازگاري با ايزو 140001 و 18001 OHSAS
  • ايزو 9004 كه فراتر از نيازمندي هاي ايزو 9001 بوده و در راستاي بهبود عملكرد ، راهنمايي هايي را ارائه مي دهد . 
/ 0 نظر / 19 بازدید