مميزی

سازمان ISO(International Standardization for Organization) ابزاری را برای ممیزی سیستم مدیریت کیفیت بطور رايگان و آنلاین ارائه میکند.

بیست قالب راهنما با طرح خاصی از ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9000:2000 بطور رایگان توسط سازمان جهانی ایزو ارائه شده است.(این 20 قالب تنها بطور آنلاین در دسترس می باشد.)

این ابزار سیستم مدیریت کیفیت ، کوتاه، قابل فهم و کاربردی می باشد.این ابزار همچنین به ممیزان کمک میکند تا این فرایند را بهتر انجام دهند.

این ابزار ، بطور ویژه برای کارکنان (CB) یا شرکتهای گواهینامه دهنده تهیه شده که میخواهند سازمانهایی را که قصد دریافت گواهینامه ISO 9000:2000 دارند ممیزی کنند.

این قالبها همچنین برای پرسنلی که در سازمانها، وظیفه ی ممیزی های داخلی را بر عهده دارند ابزاری کارآمد و مفید میباشد تا بوسیله آن مدیریت از انجام صحیح و اثربخش ممیزی ها اطمینان حاصل کند.

این مدارک توسط (APG)Auditing Practices Group و (IAF)International Accreditation Forum که گروهی از موسسات اعتبار دهنده از کشورهای مختلف هستند و صلاحیت موسسات گواهینامه دهنده را تایید میکنند، تهیه شده است.

این بیست قالب عبارتند از:

 • انداره گیری میزان اثربخشی و بهبود سیستم مدیریت کیفیت
 • تعیین و تشخیص فرایندها
 • مفهوم فرایند گرایی
 • ممیزی بهبود مستمر
 • ممیزی سیستم مدیریت کیفیتی که دارای کمترین مستندات می باشد.
 • چگونگی ممیزی مدیریت ارشد (چگونه میتوان مدیریت ارشد سازمان را ممیزی کرد)
 • نقش و ارزش چک لیستهای ممیزی
 • دامنه ISO9000:2000 ، دامنه QMS(Quality Management System) و تعیین دامنه گواهینامه
 • ارزش افزوده ممیزی
 • آنچه که برای دستیابی به دو مرحله ممیزی نیاز است
 • اهمیت ممیزی و اثر بخشی کارهای انجام شده
 • استفاده موثر از ISO19011:2002 ، راهنماهای کیفیتی و ممیزی سیستم های مدیریت محیط کار
 • ممیزی نیازمندیهای قانونی و دولتی
 • ممیزی اهداف کیفیتی و خط و مشی کیفیت
 • تعیین فرایندهای تخصیص داده شده
 • ممیزی نیاازمندیهای تخصیص داده شده
 • اثبات انطباق با استاندارد
 • پيوند دادن فعالیتها، فرایندها، وظایف ويژه با کل سیستم.
 • ممیزی کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری

این بیست قالب توسط (APG)Auditing Practices Group  بسط داده شد و سه مورد دیگر به موارد فوق افزوده شد.

 • ممیزی میزان رضایت مشتری
 • مکتوب کردن موارد عدم انطباق
 • بازنگری میزان واکنش به عدم انطباقها برای اطمینان از بر طرف شدن عدم انطباق و اثربخش بودن اقدامات اصلاحی.

 چنانچه مایل باشید مستندات فوق را دانلود کنید اینجا کلیک کنید.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید