۷-۲-۳- ارتباطات با مشتري

  • اين بند يك نيازمندي جديد و در عين حال ضروري مي باشد كه در آن از سازمان خواسته شده است تماس هاي موثري را با مشتري و به منظور برآورده كردن نيازمنديهاي وي برقرار نمايد . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
  • در ويرايش 1994 اين الزام به وضوح مشخص نشده بود .

ارتباطات با مشتري بايد شامل موارد زير باشد :

  • اطلاعات محصول
  • در خواست ها ، قراردادها ، انجام سفارش ، اصلاحيه ها
  • بازخور مشتري از جمله شكايات و پيشنهادات وي

ارتباطات خارجي مي تواند ساير طرفهاي علاقمند را نيز شامل شود ، براي مثال دريافت قوانين و مقررات قابل اعمال بر فعاليتهاي سازمان و تغييرات آنها از سازمان هاي متولي قانون گذاري .

 

/ 0 نظر / 24 بازدید