مشتري مداري – اصول و راه كارها

 پياده كردن اصل مشتري مداري در يك سازمان منجر به موارد زير مي شود : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  • انجام بررسي ها و تحقيقات براي شناسايي و درك نيازها و انتظارات مشتري :

نيازهاي مشتريان  ممكن است نيازهاي فعلي مشتريان و يا نيازهاي با لقوه اي باشند كه مشتريان ممكن است در آينده داشته باشند .

يكي از روش هاي رقابت در بازار ، ايجاد محصول با ويژگيهايي فراتر از نيازها و انتظارات فعلي مشتريان و ايجاد انتظارات جديد در مشتريان مي باشد . اگر اين روش بصورت پويا و مستمري انجام گيرد ، سازمان هميشه يك قدم از ساير رقبا جلوتر خواهد بود .

/ 0 نظر / 9 بازدید