محدود كردن دامنه كاربرد ( ادامه )

  • هنگاميكه دامنه كاربرد نيازمنديهاي ايزو 2000 : 9001 محدود شود ، بايستي اين موارد و دليل عدم كاربرد آنها در نظامنامه كيفيت مشخص شود . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
  • در موارديكه دامنه كاربرد محدود شده باشد ، اين موضوع بايستي در تمام مدارك و مستنداتي كه در اختيار مشتري يا سايرين ( جامعه ) قرار مي گيرد ، به روشني مشخص شده تا از هر گونه ابهام يا برداشت و درك غلط جلوگيري شود ( براي مثال در گواهينامه يا آگهي هاي تبليغاتي ) .
/ 0 نظر / 11 بازدید