فرايند

اغلب اوقات در تعيين فرايند بودن يا فرايند نبودن يک فعاليت دچار مشکل ميشويم.مروری بر تعريف فرايند ميتواند در حل اين مشکل به ما کمک کند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

برای آنکه يک سازمان عملکرد موثر و کارايي داشته باشد، بايد فعاليتهای متصل به يکديگر زيادی را شناسايي نمايد.يک فعاليت که با استفاده از منابع به گونه ای مديريت شود که بتواند ورودی ها را به خروجی ها تبديل نمايد، بعنوان يک فرايند تلقي ميگردد.اغلب خروجی های يک فرايند مستقيما ورودی های فرايند بعدی را تشکيل ميدهند.

بنا براين هر فعاليتی که انجام مي پذيرد ميتواند بعنوان يک فرايند تلقی گردد.برای تعيين فرايند ها در سازمان خودتان کافيست تعيين کنيد که تا چه اندازه ميخواهيد وارد جزئيات شويد.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید