اسلایدهای آموزشی

  • استاندارد ايزو 2000 : 9000 ، سيستم هاي مديريت كيفيت – مباني و واژه ها <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
  • استاندارد ايزو 2000 : 9001 ، سيستم هاي مديريت كيفيت ــ نيازمنديها
  • استاندارد ايزو 2000 : 9004 ، سيستم هاي مديريت كيفيت ــ راهنمايي هايي براي بهبودهاي عملكرد

استاندارد ايزو 19011 ، راهنمايي براي مميزي سيستم هاي مديريت ( اين استاندارد هنوز بصورت استاندارد بين ا لمللي منتشر نشده است )

/ 0 نظر / 9 بازدید