بخش 1 : دامنه كاربرد

  • دامنه كاربرد توسعه يافته و اكنون هدف سيستم و معيار دامنه كاربرد ، دستيابي به رضايت مشتري مي باشد و اينكار را توسط برآورده كردن نيازمند يهاي مشتري از طريق بكار گيري سيستم ، بهبود مستمر و پيشگيري عدم انطباق انجام مي دهد . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
  • محدود كردن دامنه كاربرد فقط مي تواند بعضي از زير بندهاي بند 7 ( تحقق محصول ) را شامل شود .
/ 0 نظر / 12 بازدید