اصل پنجم - نگرش سيستمي به مديريت

شناسايي ، درك و مديريت فرآيندهاي مرتبط با يكديگر به عنوان يك سيستم ، به موثر بودن و كارايي سازمان در دستيابي به اهداف كلان خود ، كمك مي نمايد . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فوائد اين اصل براي سازمان عبارتند از :

  • ادغام و هم راستا كردن فرآيندها كه به بهترين شكل ، دستيابي به نتايج دلخواه را امكان پذير مي سازد .
  • قابليت متمركز كردن تلاش ها بر فرآيندهاي كليدي
  • ايجاد اطمينان در طرف هاي علاقمند از نقطه نظر سازگاري ، موثر بودن و كارايي سازمان .
/ 0 نظر / 13 بازدید