سال گذار به ISO 9001:2000

آمار ذيل توسط سازمان استاندارد جهانی ايزو منتشر شده است. سازمان ايزو خود مستقيما بر صدور گواهينامه ها نظارت نمی کند و کيفيت گواهينامه های صادر شده را تضمين نمی کند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تا پايان سال 2003 دست کم 500125 گواهينامه سيستم مديريت کيفيت ISO9001:2000 در 149 کشور جهان صادر شده است.

متعاقب تاريخ 15 دسامبر 2003 که به عنوان آخرين مهلت برای گذار به ISO 9001:2000 تعيين شده بود ، کليه گواهينامه ISO 9003 , ISO 9002 , ISO 9001 انقضا گرديد و تنها استاندارد ISO 9001:2000 ،توسط سازمان استاندارد جهانی ايزو به رسميت شناخته شد. اين بدان مفهوم است که هم اکنون، هيچ شرکت و سازمانی نمی تواند مدعی گردد که دارای گواهينامه استاندارد سيستم مديريت کيفيت ISO 9002  يا ISO 9003  و ISO 9001 ويرايش 1994می باشد.

دو هفته پس از پايان مهلت تعيين شده، تعداد گواهينامه ISO 9001:2000 به ثبت رسيده، 500125 بوده است که در مجموع 89% از تعداد 561747 گواهينامه ثبت شده(جديد و قديم) در سال 2002 می باشد.

علت این کاهش توسط سازمان ايزو اینگونه عنوان شده است: 11% از مجموع تعدادی که قبلا گواهينامه ايزو دريافت کرده بودند ، موفق به دريافت گواهينامه ISO 9001:2000 نشده اند.اين 11% شامل سازمانهايي است که بعد از مهلت زمان تعيين شده گواهينامه دريافت کرده اند يا سازمانهايي که فرايند گذار از ISO 9000 ويرايش قبل را ديرتر آغاز کرده اند و موفق نشده اند گواهينامه را به موقع دريافت کنند.

/ 0 نظر / 7 بازدید