نکته

اجتماع مانند كشتي است : هر فردي بايد آماده باشد سكان را در دست گيرد . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

هنريك ايبسن

/ 0 نظر / 2 بازدید