بخش پنجم

یکی از ارکان اصلی ویرایش جدید ایزو 9001 تعهدات و مسئولیت های مدیریت سازمان در این ارتباط می باشد.این مسئولیت ها بطور خلاصه شامل :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

-          مشتری مداری (Customer Focus)

-          خط و مشی کیفیت (Quality policy)

-          اهداف کلان کیفیت (Quality Objective)

-          طرح ریزی کیفیت (Quality Plan)

-          تعیین مسئولیت ها و اختیارات در سازمان (Responsibilities, Authorities)

-          برقرای ارتباطات داخلی (Internal Communication)

 

/ 0 نظر / 12 بازدید