نکته

اگر چيزي بد شود ، من آن را كردم . اگر چيزي نيمه خوب شود ، آنوقت ما آن را كرديم . اگر چيزي واقعاً خوب شود ، آنوقت تو آن را كردي . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اين همه چيزي است كه سبب مي شود بازيكنان در مسابقات فوتبال برنده شوند .

پل (( بر)) برايانت

/ 0 نظر / 8 بازدید